MEDICINSKA STRUČNOST

Dr Konstantinos Michos

medicinska stručnost

Dr Konstantinos Michos je licencirani plastični i rekonstruktivni hirurg, koji je medicinsku praksu stekao u Grčkoj i Velikoj Britaniji. Trenutno živi u Atini i Beogradu.

Dr Michos je prvobitno diplomirao na Medicinskom fakultetu u mestu Joanina u Grčkoj, gde je kasnije u Univerzitetskoj bolnici u Joanini specijalizirao Opštu hirurgiju. Specijalizaciju iz plastične hirurgije je završio u Velikoj Britaniji, konkretno na Odeljenju za plastičnu i rekonstruktivnu hirurgiju bolnice “St. Thomas” u Londonu, kao i na Odeljenju za opekotine bolnice “St Andrev’s” u Brumfildu, Eseks, Velika Britanija.

Pored svog obimnog usavršavanja i iskustva koje je stekao radom u bolnici, dr Michos je stekao i diplomu iz farmacije na Farmaceutskom fakultetu NKUA iz Atine, Grčka

Kao i master diplomu iz kliničke farmacije na Odeljenju za farmaceutsku tehnologiju, NKUA. Pored svoje formalne akademske karijere, dr Michos je posvećen kontinuiranom unapređivanju i širenju svoje stručnosti, pohađanjem mnogobrojnih seminara i kurseva tokom godine, kako bi osigurao da ostane u samom vrhu primene novih tehnologija, metoda i praksi u oblasti plastične i estetske hirurgije.

Dr Michos je licencirani specijalista za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju od strane Generalnog medicinskog saveta Ujedinjenog Kraljevstva (engl. General Medical Council of the United Kingdom) a takođe je i istaknuti član odbora Evropskog društva za plastičnu rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (ESPRAS), kao i Helenskog društva za plastičnu, rekonstruktivnu i estetsku hirurgiju (HESPRAS). Bavi se estetskom i rekonstruktivnom plastičnom hirurgijom, kao i nehirurškim (neinvazivnim) tretmanima u odabranim klinikama u Grčkoj i ekskluzivno za Srbiju u kompaniji Perfectum Aesthetics.

This site uses cookies. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy.