Pravila o privatnosti

Izjava o privatnosti

Perfectum Aesthetic d.o.o. poštuje privatnost posetilaca ove veb stranice.

Informacije koje je Perfectum Aesthetic d.o.o. dobijene tokom upotrebe ove veb stranice koristiće se samo u svrhe za koje su predviđene i u potpunosti u skladu sa svim važećim zakonodavstvom.

Perfectum Aesthetic d.o.o. neće pružati informacije trećim licima bez izričitog odobrenja posetioca. Perfectum Aesthetic d.o.o. nastoji da zaštiti informacije o posetiocima na način koji sprečava pristup trećim licima, ali nije i ne može biti odgovoran za informacije koje mogu doći do trećih lica nelegalnim kanalima i zadržava sva prava da preduzme bilo kakve takve radnje u punoj meri zakona .

Revizije privatnosti i politike

Perfectum Aesthetic d.o.o. zadržava pravo, u kompaniji Perfectum Aesthetic d.o.o. diskreciono pravo, da promenite, izmenite, dodate ili uklonite delove ove Politike privatnosti u bilo koje vreme i s vremena na vreme, bez prethodne najave. Međutim, Perfectum Aesthetic d.o.o. tretiraće vašu dalju upotrebu Sajtova i usluga nakon takve revizije kao vaše prihvatanje revidiranih uslova. Sve revizije biće objavljene na Sajtovima i odnosiće se na sve lične podatke prikupljene na datum objavljivanja ili posle njega. Perfectum Aesthetic d.o.o. pribaviće potrebne saglasnosti tražene prema važećim zakonima o privatnosti ako želi da prikupi, koristi ili otkrije vaše lične podatke u druge svrhe osim onih za koje je saglasnost dobijena, osim ako zakonom nije drugačije određeno ili dozvoljeno.

Ova Politika privatnosti je poslednji put revidirana 9. marta 2021.

This site uses cookies. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy.