Uslovi korišćenja

Uslovi i odredbe

Dobrodošli u Perfectum Aesthetics!

Ovi uslovi opisuju pravila i propise za upotrebu veb stranice kompanije Perfectum Aesthetic d.o.o., koja se nalazi na https://perfectum.co.rs/.

Pristupanjem ovom veb mestu pretpostavljamo da prihvatate ove uslove i odredbe. Ne nastavljajte da koristite Perfectum Aesthetics ako se ne slažete sa svim odredbama i uslovima navedenim na ovoj stranici.

Sledeća terminologija se odnosi na ove Uslove i odredbe, Izjavu o privatnosti i Obaveštenje o odricanju odgovornosti i sve ugovore: „Klijent“, „Vi“ i „Vaš“ odnosi se na vas, osobu koja se prijavljuje na ovu veb stranicu i u skladu sa uslovima i odredbama Kompanije. „Kompanija“, „Mi sami“, „Mi“, „Naši“ i „Mi“ odnosi se na našu Kompaniju. „Stranka“, „Stranke“ ili „Mi“ odnosi se i na Klijenta i na nas same. Svi uslovi se odnose na ponudu, prihvatanje i razmatranje plaćanja neophodnih za sprovođenje procesa naše pomoći Klijentu na najprikladniji način, izričito u svrhu zadovoljenja potreba Klijenta u pogledu pružanja navedenih usluga Kompanije, u skladu sa i podleže važećem zakonu Holandije. Svaka upotreba gornje terminologije ili drugih reči u jednini, množini, pisanju velikih slova i / ili on / ona ili oni, uzimaju se kao zamenljive i stoga se odnose na istu.

Kolačići

Zapošljavamo upotrebu kolačića. Pristupom kompaniji Perfectum Aesthetics pristali ste na upotrebu kolačića u dogovoru sa Politikom privatnosti kompanije Perfectum Aesthetic d.o.o.

Većina interaktivnih veb lokacija koristi kolačiće da bi nam omogućili da preuzmemo detalje korisnika za svaku posetu. Kolačiće koristi naša veb lokacija kako bi omogućila funkcionalnost određenih oblasti kako bi olakšala ljudima koji posećuju našu veb stranicu. Neki od naših povezanih partnera / oglašivača mogu takođe koristiti kolačiće.

Licenca

Ukoliko nije drugačije naznačeno, Perfectum Aesthetic d.o.o. i / ili njegovi davaoci licence poseduju prava intelektualne svojine za sav materijal o Perfectum Aesthetics. Sva prava intelektualne svojine su zadržana. Ovome možete pristupiti iz Perfectum Aesthetics za svoju ličnu upotrebu podložno ograničenjima postavljenim u ovim uslovima.

Zabranjeno je:

 • Ponovno objavljivanje materijala Perfectum Aesthetics
 • Prodaja, iznajmljivanje ili podlicencirajte materijal kompanije Perfectum Aesthetics
 • Umnožavanje, kopiranje ili neovlašćeno deljenje materijala Perfectum Aesthetics
 • Redistribuirati sadržaj Perfectum Aesthetics

Ovaj sporazum započinje na datum ovog sporazuma.

Delovi ove veb stranice pružaju mogućnost korisnicima da postavljaju i razmenjuju mišljenja i informacije u određenim oblastima veb stranice. Perfectum Aesthetic d.o.o. ne filtrira, uređuje, objavljuje ili pregledava komentare pre njihovog prisustva na veb lokaciji. Komentari ne odražavaju stavove i mišljenja kompanije Perfectum Aesthetic d.o.o., njenih agenata i / ili povezanih društava. Komentari odražavaju stavove i mišljenja osobe koja objavljuje svoje stavove i mišljenja. U meri u kojoj je to dozvoljeno važećim zakonima, Perfectum Aesthetic d.o.o. neće biti odgovoran za komentare niti za bilo kakvu odgovornost, štetu ili troškove prouzrokovane i / ili pretrpljene usled bilo kakvog korišćenja i / ili objavljivanja i / ili pojavljivanja komentara na ovoj veb stranici.

Perfectum Aesthetic d.o.o. zadržava pravo da nadgleda sve komentare i uklanja sve komentare koji se mogu smatrati neprikladnim, uvredljivim ili uzrokuju kršenje ovih Uslova i odredbi.

Garantujete i zastupate sledeće:

 • Imate pravo da komentare objavite na našoj veb stranici i imate sve potrebne licence i saglasnosti za to;
 • Komentari ne narušavaju nijedno pravo intelektualne svojine, uključujući bez ograničenja autorska prava, patent ili zaštitni znak bilo koje treće strane;
 • Komentari ne sadrže klevetnički, klevetnički, uvredljivi, nepristojni ili na bilo koji drugi način nezakonit materijal koji predstavlja narušavanje privatnosti
 • Komentari se neće koristiti za traženje ili promociju poslovanja ili običaja ili predstavljanje komercijalnih aktivnosti ili nezakonitih aktivnosti.

Ovim odobravate kompaniji Perfectum Aesthetic d.o.o. neekskluzivna licenca za upotrebu, reprodukciju, uređivanje i ovlašćenje drugih da koriste, reprodukuju i uređuju bilo koji od vaših komentara u bilo kom obliku i formatima ili medijima.

Hiperveza do našeg Sadržaja

Sledeće organizacije mogu se povezati na našu veb stranicu bez prethodnog pismenog odobrenja:

 • Vladine agencije;
 • pretraživači;
 • Novinske organizacije;
 • Internet distributeri direktorijuma mogu se povezivati sa našim Veb lokacijama na isti način kao i hiperveze sa Veb lokacijama drugih navedenih preduzeća; i
 • Akreditovana preduzeća širom sistema, osim traženja neprofitnih organizacija, dobrotvornih tržnih centara i dobrotvornih grupa za prikupljanje sredstava koje možda neće imati hipervezu do naše veb lokacije.

Ove organizacije mogu da vode do naše početne stranice, publikacija ili drugih informacija o veb lokaciji, pod uslovom da veza: (a) ni na koji način ne vara; (b) ne podrazumeva sponzorstvo, odobravanje ili odobrenje povezivača i njegovih proizvoda i / ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst stranice povezivača.

Možemo razmotriti i odobriti druge zahteve za povezivanje sledećih vrsta organizacija:

 • opštepoznati izvori potrošačkih i / ili poslovnih informacija;
 • veb lokacije zajednice dot.com;
 • udruženja ili druge grupe koje predstavljaju dobrotvorne organizacije;
 • distributeri direktorija na mreži;
 • internet portali;
 • računovodstvene, advokatske i konsultantske firme; i
 • obrazovne institucije i trgovinska udruženja.

Odobrićemo zahteve za povezivanje ovih organizacija ako odlučimo da: (a) veza ne bi dovela do toga da izgledamo nepovoljno prema sebi ili prema našem akreditovanom preduzeću; (b) organizacija nema negativne evidencije kod nas; (c) korist za nas od vidljivosti hiperveze nadoknađuje odsustvo kompanije Perfectum Aesthetic d.o.o .; i (d) veza je u kontekstu opštih informacija o resursima.

Ove organizacije mogu voditi do naše početne stranice sve dok veza: (a) ni na koji način ne vara; (b) ne podrazumeva lažno sponzorstvo, odobravanje ili odobrenje povezivačke strane i njenih proizvoda ili usluga; i (c) uklapa se u kontekst stranice povezivača.

Ako ste jedna od organizacija navedenih u gore navedenom paragrafu 2 i želite da se povežete sa našom veb lokacijom, morate nas o tome obavestiti slanjem e-pošte kompaniji Perfectum Aesthetic doo. Navedite svoje ime, ime svoje organizacije, kontakt podatke kao i URL vaše veb lokacije, spisak svih URL adresa sa kojih nameravate da se povežete na našu veb stranicu i spisak URL adresa na našoj veb lokaciji na koje želite da se povežete. Sačekajte 2-3 nedelje za odgovor.

Odobrene organizacije mogu hipervezu do naše veb stranice kako sledi:

 • Korišćenjem našeg korporativnog imena; ili
 • Korišćenjem jedinstvenog lokatora resursa na koji je povezan; ili
 • Korišćenjem bilo kog drugog opisa naše veb stranice na koji je povezano, što ima smisla u kontekstu i formatu sadržaja na veb stranici povezivača.

Nijedna upotreba logotipa ili drugog umetničkog dela kompanije Perfectum Aesthetic d.o.o. neće biti dozvoljena za povezivanje bez ugovora o licenciranju žiga.

Bez prethodnog odobrenja i pismenog odobrenja ne možete stvarati okvire oko naših veb stranica koji na bilo koji način menjaju vizuelnu prezentaciju ili izgled naše veb stranice.

Odgovornost za sadržaj

Nećemo biti odgovorni za bilo koji sadržaj koji se pojavljuje na vašoj veb lokaciji. Pristajete da nas zaštitite i zaštitite od svih potraživanja koja se pojavljuju na vašoj veb lokaciji. Nijedna veza ne bi trebalo da se pojavljuje na bilo kojoj veb lokaciji koja se može protumačiti kao kleveta, nepristojno ili kriminalno ili koja krši, na drugi način krši ili zagovara kršenje ili neko drugo kršenje bilo kojih prava trećih lica.

Vaša privatnost

Molimo pročitajte Politiku privatnosti

Rezervacija prava

Zadržavamo pravo da zahtevamo da uklonite sve veze ili bilo koju određenu vezu do naše veb stranice. Odobravate da na zahtev odmah uklonite sve veze do naše veb stranice. Takođe zadržavamo pravo da usvojimo ove uslove i odredbe i to je politika povezivanja u bilo kom trenutku. Neprekidnim povezivanjem sa našom veb stranicom pristajete na obavezu i poštovanje ovih uslova povezivanja.

Uklanjanje veza sa naše veb stranice

Ako na bilo kojoj lokaciji nađete uvredljivu vezu na našoj veb lokaciji, slobodno nas kontaktirajte i obavestite u bilo kom trenutku. Razmotrićemo zahteve za uklanjanje veza, ali nismo dužni ili odgovoriti direktno vama.

Ne osiguravamo da su podaci na ovoj veb lokaciji tačni, ne garantujemo njihovu potpunost ili tačnost; niti obećavamo da ćemo obezbediti da veb lokacija ostane dostupna ili da se materijal na veb lokaciji ažurira.

Izjava o odricanju odgovornosti

U maksimalnoj meri dozvoljenoj važećim zakonom, isključujemo sve izjave, garancije i uslove koji se odnose na našu veb stranicu i upotrebu ove veb stranice. Ništa u ovom odricanju odgovornosti neće:

 • ograničite ili isključite našu ili vašu odgovornost za smrt ili telesne povrede;
 • ograničite ili isključite našu ili vašu odgovornost za prevaru ili lažno predstavljanje;
 • ograničiti bilo koju od naših ili vaših obaveza na bilo koji način koji nije dozvoljen važećim zakonom; ili
 • izuzmite bilo koju od naših ili vaših obaveza koje možda neće biti isključene prema važećem zakonu.

Ograničenja i zabrane odgovornosti postavljene u ovom odeljku i drugde u ovom odricanju odgovornosti: (a) podležu prethodnom pasusu; i (b) uređuju sve obaveze koje proizlaze iz izjave o odricanju odgovornosti, uključujući obaveze koje proizlaze iz ugovora, deliktom i zbog kršenja zakonske obaveze.

Sve dok se veb lokacija i informacije i usluge na veb lokaciji pružaju besplatno, nećemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak ili štetu bilo koje prirode.

This site uses cookies. By continuing to use this website, you consent to the use of cookies in accordance with our Cookie Policy.